Menu

Produkty

FLOTAČNÍ ČINIDLA

Flotační činidla jsou chemické přípravky (sběrače a pěniče), určené pro pěnovou selektivní flotaci černouhelných kalů a grafitu. Složení činidel je tvořeno směsí vyšších pěničů a sběračů s přídavkem aktivátorů určených speciálně pro frakční flotaci černého uhlí a kalů. Neobsahuje PCB, fenoly, jiné toxické látky.

 

PŘÍPRAVKY PROTI ZAMRZÁNÍ – nemrznoucí směsi

Jsou to přípravky proti namrzání sypkých látek (např. uhlí) na korby během transportu v železničních vagonech nebo nákladních autech, a to až do teplot – 30oC. Přípravek je tvořen směsí polyglykolů, glykolů a antikorozních přísad.